menu

KONKURS WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNYCH

2017-05-09 09:59:29 (ost. akt: 2017-05-09 13:50:31)KONKURS WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNYCH
10 kwietnia 2017 r. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Ciechanowie odbył się konkurs Wiedzy i Umiejętności Technicznych zorganizowany przez Zakład Mechaniki i Budowy Maszyn.
Podczas zawodów uczestnicy konkursu startowali w dwóch etapach:
wiedzy teoretycznej,umiejętności praktycznych.

Zawartość merytoryczna pytań dotyczyła dla:
części teoretycznej – zagadnień konstrukcji, termodynamiki, praw fizyki, elektrotechniki i elektroniki, rysunku technicznego oraz miernictwa i systemów pomiarowych,
zadań praktycznych – łączenia prostych obwodów prądu stałego z elementami pasywnymi, wykonywania pomiarów wielkości fizycznych,  czytania rysunków technicznych, konfiguracji układów pompowych, kierowania pojazdami mechanicznymi oraz rozpoznawania materiałów po ich właściwościach.

Trzecie miejsce zajął Zespół Szkół Nr 1 im. S. Staszica w Szczytnie w składzie:
1.    Kamil Luma – klasa III Technikum mechaniczne
2.    Arkadiusz Gadomski – klasa III Technikum mechaniczne
3.    Piotr Olszewski – klasa III Technikum mechaniczne
Opiekunem zespołu był Piotr Lemecha.

Zwycięzcy zostali uhonorowani nagrodami ufundowanymi przez JM Rektora PWSZ  w Ciechanowie:
za I miejsce członkowie zespołu otrzymali Tablet 10”, dyplom a szkoła puchar oraz dyplom i drobne upominki od sponsorów,
za II miejsce członkowie zespołu otrzymali Tablet 7”, dyplom a szkoła puchar oraz dyplom i drobne upominki od sponsorów,
za III miejsce członkowie zespołu otrzymali kalkulatory naukowe, dyplom a szkoła puchar oraz dyplom i drobne upominki od sponsorów,

Więcej na stronie: http://www.konkurs-wiedzy.pl/